Επιστροφή σε Το σχολείο μας

Η ιστορία του

To σχολείο μας ιδρύθηκε το 1990 με την επωνυμία 6/θέσιο 23ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς (ΦΕΚ114/τ.Α΄/31.8.1990) και στεγάστηκε σε ιδιόκτητο σχολικό κτίριο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Αν. Θες/νίκης με αριθμό οικοδομικής άδειας 908/21-7-1989. Την ίδια χρονιά στο κτίριο συστεγάστηκαν και λειτούργησαν το 22ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς, ως σχολική μονάδα της ίδιας βαθμίδας καθώς και το 7ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς, σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης. Το 23ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς και το 7ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς εξ’ αρχής λειτούργησαν σε δύο κύκλους πρωινό-απογευματινό εναλλάξ. Στη συνέχεια έγινε η προαγωγή του σχολείου μας από 6/θέσιο σε 12/θεσιο και κατόπιν ακολούθησε ο υποβιβασμός του και η μετονομασία του σε 10/θέσιο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Στο εξής οι δύο σχολικές μονάδες (7ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς & 23ο ΔΣ Καλαμαριάς) λειτουργούν παράλληλα σε πρωινό κύκλο. Με το ΦΕΚ1248/τ.Β’/24-09-2002 ιδρύθηκε το Τ.Ε ως υποστηρικτική -αντισταθμιστική δομή στο σχολείο, η οποία λειτουργεί μέχρι σήμερα . Τα τελευταία πέντε χρόνια το σχολείο παρουσιάζει μία σταθερά ανοδική τάση στον αριθμό του μαθητικού δυναμικού με αποτέλεσμα σήμερα να λειτουργεί και πάλι ως 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο με 264 μαθητές/τριες.