Επιστροφή σε Το σχολείο μας

Η ιστορία του

Το σχολείο μας ιδρύθηκε το 1990 με την επωνυμία 6/θέσιο 23ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς (ΦΕΚ114/τ.Α΄/31.8.1990) και στεγάστηκε σε ιδιόκτητο σχολικό κτίριο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Αν. Θεσ/νίκης με αριθμό οικοδομικής άδειας 908/21-7-1989. Την ίδια χρονιά στο κτίριο συστεγάστηκαν και λειτούργησαν το 22ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς, ως σχολική μονάδα της ίδιας βαθμίδας καθώς και το 7ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς, σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης. Το 23ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς και το 7ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς εξ’ αρχής λειτούργησαν σε δύο κύκλους πρωινό-απογευματινό εναλλάξ. Στη συνέχεια έγινε η προαγωγή του σχολείου μας από 6/θέσιο σε 12/θεσιο και κατόπιν ακολούθησε ο υποβιβασμός του και η μετονομασία του σε 10/θέσιο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ.

Τη σχολική χρονιά 2022-2023, έγιναν τα εγκαίνια και η λειτουργία του νέου διδακτηρίου, επί των οδών Θερμαικού & Κωστή Παλαμά. Το σχολείο αναβαθμίστηκε και σήμερα λειτουργεί ως 11/θέσιο με μαθητικό δυναμικό 238 μαθητές/τριες.

Στο ωρολόγιο πρόγραμμα, διδάσκονται τα οριζόμενα από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, διδακτικά αντικείμενα με όλες τις ειδικότητες. Με το ΦΕΚ1248/τ.Β’/24-09-2002 ιδρύθηκε το Τ.Ε ως υποστηρικτική -αντισταθμιστική δομή στο σχολείο, η οποία λειτουργεί μέχρι σήμερα. Μια φορά την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα για τη σχολική χρονιά 2023-2024, λειτουργεί ΕΔΥ, με υποστηρικτικό προσωπικό, από σχολική ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό και εκπαιδευτικό τάξης ένταξης.  Λειτουργεί και σχολικό ιατρείο με τη φυσική παρουσία της σχολικής Νοσηλεύτριας.

Υπάρχουν αίθουσες Βιβλιοθήκης, Μουσικής, Εικαστικών, Πληροφορικής και πολλαπλών χρήσεων. Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, υπάρχουν σύγχρονα μέσα διδασκαλίας, Η/Υ και προτζέκτορες.