Δεκέμβριος 2023 αρχείο

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου στο σχολείο μας:

  • Γράψαμε γράμμα στον Άγιο Βασίλη
  • Φτιάξαμε Χριστουγεννιάτικες κάρτες
  • Κατασκευάσαμε Χριστουγεννιάτικες κάρτες
  • Τραγουδήσαμε τα κάλαντα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά

Ακόμα μοιράστηκαν γλυκά από το σύλλογο γονέων και διδασκόντων.

Όλες οι τάξεις συμμετείχαν κυκλικά. Τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα από τις εκδηλώσεις και πέρασαν πολύ όμορφα.