Μάρτιος 2023 αρχείο

Συννεφόλεξο στα πλαίσια του προγράμματος βιώσιμης διατροφής από τους μαθητές και μαθήτριες Ε’ και ΣΤ’ Γερμανικών.

Συννεφόλεξο στα πλαίσια του προγράμματος βιώσιμης διατροφής από τους μαθητές και μαθήτριες Ε’ και ΣΤ’ Γερμανικών .

Επιμέλεια Μ.Γεωργιάδου

Βιώσιμη Κατοικία και Ενέργεια (Wohnen und Energie)

Βιώσιμη Κατοικία και Ενέργεια (Wohnen und Energie) Γερμανικά Ε’ & ΣΤ’ Τάξη