Το σχολείο μας

Διακρίσεις – Βραβεία

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΗΣ_ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ιστορία του

Το σχολείο μας ιδρύθηκε το 1990 με την επωνυμία 6/θέσιο 23ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς (ΦΕΚ114/τ.Α΄/31.8.1990) και στεγάστηκε σε ιδιόκτητο σχολικό κτίριο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Αν. Θεσ/νίκης με αριθμό οικοδομικής άδειας 908/21-7-1989. Την ίδια χρονιά στο κτίριο συστεγάστηκαν και λειτούργησαν το 22ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς, ως σχολική μονάδα της ίδιας βαθμίδας καθώς και το 7ο Γυμνάσιο …

Ο κανονισμός λειτουργίας του

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 23ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Σημαντικές εγκύκλιοι

Προεδρικό διάταγμα 79 /2017 Νομοθεσία σχετικά με τη φωτογράφιση στο χώρο του σχολείου Εγύκλιοι_Απαγόρευση Καπνίσματος Εγκύκλιοι_Όρια Σχολικών Περιφερειών Δημοτικών Σχολείων_2018-2019 Εγκύκλιοι_Χρήση Κινητών Τηλεφώνων & Ηλεκτρικών Συσκευών στην Α-βάθμια Αξιολόγηση Μαθητών_Π.Δ.6-1995 Αξιολόγηση μαθητών Δημοτικού ΙΙ Ενισχυτική Διδασκαλία_Π.Δ. 462_1991 Ειδική Αγωγή_3699_2008

Το ωρολόγιο πρόγραμμα