Επιστροφή σε Επικοινωνία

με το Σχολείο

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Θερμαϊκού & Κωστή Παλαμά , Καλαμαριά, 55133

Τηλέφωνα

2310-429840, 2310-429857

E-mail

mail@23dim-kalam.thess.sch.gr


Χάρτης Πρόσβασης

https://www.google.com/maps/place/23%CE%BF+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF+%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82/@40.5880363,22.9598839,19z/data=!4m6!3m5!1s0x14a83f2a186d182b:0xef1784c8be6c4763!8m2!3d40.5879225!4d22.9601266!16s%2Fg%2F12hl9321m?entry=ttu