16 Ιουλίου 2020 αρχείο

eTwinning – Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι

Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος, e-twinning, η Δ Δημοτικού εκπόνησε ένα πρόγραμμα με τίτλο «Πάμε μια βόλτα στο Φεγγάρι».

Κύριος σκοπό της εργασίας είναι να μυηθούν οι μαθητές στα μυστήρια της Αστρονομίας και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις της συγκεκριμένης επιστήμης, να συνεργαστούν για να εξερευνήσουν τα μυστικά του ηλιακού μας συστήματος και πιο συγκεκριμένα να γνωρίσουν τον φυσικό δορυφόρο της Γης, το Φεγγάρι. Επίσης, στόχος είναι να εμπλακούν σε ανακαλυπτικές και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες μέσα από παιγνιώδεις και βιωματικού τύπου εργασίες ώστε να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στην επιστήμη της αστρονομίας και να μελετήσουν τη δομή, τη σύσταση, τις φάσεις και τις επιδράσεις της σελήνης στον πλανήτη μας.

Για την επίτευξη των παραπάνω συνεργάστηκαν διαδικτυακά πέντε σχολεία της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Η επικοινωνία με τους συνεργάτες γινόταν κυρίως μέσω της πλατφόρμας του e-twinning, emails, skaner, viber, padlet και άλλα μέσα. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν διάφορα λογισμικά και εργαλεία τεχνολογίας που έκαναν πιο άμεση και αποδοτική την προσέγγιση της γνώσης.

Το έργο σχεδιάστηκε με τη φιλοσοφία της ανάπτυξης ενός project αξιοποιώντας τη διαθεματική προσέγγιση και σύμφωνα πάντα με τα ισχύοντα παιδαγωγικά προγράμματα, ώστε να αποκτήσουν οι μαθητές κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση και αυτενέργεια.